Tüp bebek ücretinin ne kadarını devlet ödüyor ?

Türkiye’de tüp bebek uygulaması diğer ülkelere oranla daha hesaplı ancak buna rağmen maddi durumu iyi olmayan pek çok aile devletin yardımıyla tüp bebek sahibi olabiliyor. Sosyal güvenceniz varsa tedavi masraflarının bir kısmını devlet karşılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri Tüp Bebek Tedavisi Öncesi İşlemler

 1 – Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş,39 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.

Klasik ovulasyon indüksiyonu
1 – Her siklus için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yeraldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğubelirtilecek ve gerekli ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimitarafından reçete edilecektir.
2 – Raporda; tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük vemaksimum dozları belirtilecektir.
3 – En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacakgonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır. İki uygulamadan (siklus) sonrayapılan klasik ovulasyon indüksiyonu tedavisi için uygulanan gonadotropinbedelleri ödenmez.

4 – Ovülasyon tetiklemesi için kullanılan HCG (Human korionikgonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. ÜrinerHcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

İntra uterin inseminasyon (IUI)
1 – Tüp bebek tedavisi işlemleri için belirlenen kriterler, intrauterininseminasyon (artifisiel inseminasyon) için de geçerlidir.
2 – Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionikgonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. ÜrinerHcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.
Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları
1 – Tüp bebek tedavisi SUT eki EK-9 Listesinde belirtilen fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyonindüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu,embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri,tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ilekullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir.
2 – Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar katılım payından muafdeğildir.
3 – (10.2.1) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde herbir denemede, (10.2.2) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde isesadece birinci denemede en fazla bir yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıcaödenir.
4 – Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, tüp bebekkapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulankayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklıbir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uygunlukbelgesi) sahibi kişiler, müşterek ve müteselsilen yükümlüdür.

 

Bir önceki yazımız olan blastokist transferi nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1
Merhaba,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Powered by