Tüp Bebek Fiyatları ve tüp bebek maliyeti

Yardımcı üreme teknikleri içinde yer alan Tüp Bebek Tedavisi Şubat 2005 tarihinde getirilen yeni düzenleme ile belirli şartlar getirilerek tedavi bedelleri ödeme kapsamı içine alınmıştır. Ekim 2008 tarihinde daha önceki belirtilen şartlar da değişiklikler yapılmıştır. Tüp bebek sağlık kurulu raporu sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış resmi ve özel tüp bebek merkezleri’nde geçerlidir.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu kapsam içine alınan çiftlerde konulan tıbbi tanılar;

 • Açıklanamayan infertilite ( 2 kez aşılama yapılması şarttır.)
 • Erkek faktörü (Azospermi, sperm sayısınız 20 milyon altında olması veya sperm hareketliliğinin %5 ve altında olması)
 • Tubal Faktör ( HSG ( rahim tüp filmi) de tüplerin kapalı olması ve laparoskopi yapıldıktan sonra 1 yıl gebelik elde edilememesi)
 • İleri evre Endometriozis ( laparoskopi sonrası 1 yıl gebelik elde edilememesi)
 • Polikistik over ( 2 kez FSH ile yapılan ovulasyon indiksiyonu sonrasında gebelik elde edilememesi)

Tüp bebek sağlık kurulu raporu için gerekli şartlar;

 • 3 yıl resmi evli olmak,
 • Bayanın 23 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Bayan yada erkeğin 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuk olmaması,
 • En az 5 yıl önce Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığına giriş yapmış olmak ( eğitim zamanında yapılan giriş sayılmamaktadır).
 • SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına giriş yapılan 5 yıllık sürede 900 gün prim olması,
 • Son 90 gün aktif çalışıyor olmak.
 • Bayan daha önceden çalışıyor ise; mutlaka devletin kendisine ödediği bakım sürecini bitirip eşinin üstüne sağlık sigortasını aktarmalıdır.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu düzenlemek için gerekli evraklar;

 • 2 adet bayan fotoğrafı,
 • 2 adet bayan nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet bayan sağlık karnesinin fotokopisi,
 • Adres ve telefon bilgileri,
 • Tedavi esnasında kullanacağı ilaç reçetesi,
 • 3 adet farklı tarihlerde düzenlenmiş sperm sayısını gösteren rapor,
 • 2 adet evlilik cüzdanı fotokopisi( ilk üç sayfa)
 • Erkek ve kadın için nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden alınmaktadır),
 • SSK ve Bağ- Kur çalışanları için hizmet dökümü belgesi( SGK internet sayfasında alınabilir),
 • SSK çalışanları için yeni tarihli vizite belgesi (1 asıl 1fotokopi)
 • Emekli Sandığı çalışanları için hizmet süresi belgesi (kendi kurumundan)

Yeşil kart sağlık güvencesi olan çiftlerde yukarıdaki belgeler ve 26 TL rapor ücret alınmaktadır.

Yeşil kart güvencesi olan çiftler sadece ilaç raporu hakkından yararlanmaktadırlar.

Rapor düzenleme nedeni erkek faktörü ise mutlaka erkeğin ürolog tarafından muayene ile görülmesi şarttır.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu hangi kurumlarca düzenlenir;

Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir.

Sağlık kurulu raporlarında, hastanın yaşı ve kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu ne kadar süre geçerlidir;

Düzenlenen tüp bebek sağlık kurulu raporu devletin ödediği katkı payı ve tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaçları karşılamaktadır. Tüp bebek raporu katkı payı için 1 yıl , ilaçlar için 1 ay geçerlidir.

Her bir tüp bebek tedavisi için düzenlenen ilaç raporunda toplam 3000 ünite gonadotropin bedeli ödenecektir.Tebliğ eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.

Tüp bebek Fiyatları işlem bedeli ve ödeme esasları

Tüp bebek tedavisi Tebliğ eki EK–9 sayılı listede belirtilen fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm – oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ile kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir. Birinci ve ikinci denemelerde en fazla birer yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıca ödenir.

Tüp bebek tedavi bedelleri, kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencelerine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın, kadının kurumunca karşılanmaktadır.

tüp bebek maliyeti

Bir önceki yazımız olan Tüp bebek aşamaları başlıklı makalemizde Tüp Bebek, tüp bebek aşamaları ve tüp bebek merkezleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Lütfen Bu konu ile alakalı Dokturumuza danışmak için Burayı Tıklayın
1
Merhaba,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Powered by