Tüp bebek fiyatları 2013

tüp bebek fiyatları 2013

İstanbul’ da bulunan tüp bebek merkezleri tüm Türkiye’de olduğu gibi çok fazla artış göstermektedir.

Her tüp bebek merkezi  kendi hasta imkanları ölçüsünde hizmet verir. Merkezden merkeze değişmekle birlikte hasta sayıları onbeş -yirmi ile ikiyüz arasında değişiklikgöstermektedir.

Tüp bebek tedavisi 06/03/2010 senesinde yürürlüğe giren tüp bebek yönetmeliği ile sağlık bakanlığı yaptırımları gereği tüp bebek merkezlerinin, hastanelerin ve ilgili kurumların internet ortamında tedavi masrafları ve tüp bebek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmaları kanun dışıdır.

Tüp bebek merkezlerin tüp bebek tedavisi için talep ettikleri tüp bebek  fiyatları ise verdikleri hizmet kalitesi oranında değişiyor. Tüp Bebek ücreti genel olarak çeşitli merkezlerde değişkenlik göstermektedir.

Lütfen 0212 867 79 18 numaralı telefondan irtibata geçiniz .

Tüp bebek tedavisi pahalı mıdır?

 Tüp bebek tedavisi, tüp bebek merkezinin kalitesine ve standartlarına göre gelişir. Tüp bebek Merkezi ne kadar temiz ve özenli ise, personel tam yetiştirilmiş ve son teknoloji ile donanmış olması ile bağlantılı olarak fiyatı da  artabilir, kalite ve üstün hizmet fiyatı belirler. Tüp bebek tedavisinin başarı oranı ve yapılan hizmetler göz önünde bulundurulur ise şayet, yapılan hizmet sonrası, ortaya çıkan sonucun gebelik ile olması ile de başarı ile yükselir

Tüp bebek merkezlere göre fiyatları neden değişir ?

Tüp bebek tedavisi fiyatları 2013 işletme giderlerini de kattığınızda merkezden merkeze değişir. Tüp bebek merkezlerin ayakta kalabilmesi gerektiğinden, merkezler tecrübeli ve kaliteli ekip ve personel çalıştırmaları,  malzeme seçimine gösterdikleri özen göz önüne alarak kendilerine göre bir fiyat belirlemekte ve tüp bebek isteyen  eşlerden bunu talep etmektedirler. Sakın “en ucuz tüp bebek olanını seçeyim nasılsa hepsi aynı işi yapmıyorlar mı” demeyin. Ekonomik olsun derken hüsrana uğrarsınız. Tüp bebek tedavisi beğenmediğinizde iade edilebilen bir ürün veya hizmet değildir. Sonuç negatif ise maddi manevi uğraşlar sonuçsuz kaldı ve baştan almak zorundasınız demektir. Yani Tüp bebek merkezi  seçimini en baştan doğru yapmalısınız.

21 Mayıs 2013
bosluk

Tüp Bebek Fiyatları ve tüp bebek maliyeti

Yardımcı üreme teknikleri içinde yer alan Tüp Bebek Tedavisi Şubat 2005 tarihinde getirilen yeni düzenleme ile belirli şartlar getirilerek tedavi bedelleri ödeme kapsamı içine alınmıştır. Ekim 2008 tarihinde daha önceki belirtilen şartlar da değişiklikler yapılmıştır. Tüp bebek sağlık kurulu raporu sağlık bakanlığınca ruhsatlandırılmış resmi ve özel tüp bebek merkezleri’nde geçerlidir.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu kapsam içine alınan çiftlerde konulan tıbbi tanılar;

 • Açıklanamayan infertilite ( 2 kez aşılama yapılması şarttır.)
 • Erkek faktörü (Azospermi, sperm sayısınız 20 milyon altında olması veya sperm hareketliliğinin %5 ve altında olması)
 • Tubal Faktör ( HSG ( rahim tüp filmi) de tüplerin kapalı olması ve laparoskopi yapıldıktan sonra 1 yıl gebelik elde edilememesi)
 • İleri evre Endometriozis ( laparoskopi sonrası 1 yıl gebelik elde edilememesi)
 • Polikistik over ( 2 kez FSH ile yapılan ovulasyon indiksiyonu sonrasında gebelik elde edilememesi)

Tüp bebek sağlık kurulu raporu için gerekli şartlar;

 • 3 yıl resmi evli olmak,
 • Bayanın 23 yaşından büyük, 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Bayan yada erkeğin 2. evlilikleri ise 1. evlilikten üzerine kayıtlı çocuk olmaması,
 • En az 5 yıl önce Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığına giriş yapmış olmak ( eğitim zamanında yapılan giriş sayılmamaktadır).
 • SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına giriş yapılan 5 yıllık sürede 900 gün prim olması,
 • Son 90 gün aktif çalışıyor olmak.
 • Bayan daha önceden çalışıyor ise; mutlaka devletin kendisine ödediği bakım sürecini bitirip eşinin üstüne sağlık sigortasını aktarmalıdır.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu düzenlemek için gerekli evraklar;

 • 2 adet bayan fotoğrafı,
 • 2 adet bayan nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet bayan sağlık karnesinin fotokopisi,
 • Adres ve telefon bilgileri,
 • Tedavi esnasında kullanacağı ilaç reçetesi,
 • 3 adet farklı tarihlerde düzenlenmiş sperm sayısını gösteren rapor,
 • 2 adet evlilik cüzdanı fotokopisi( ilk üç sayfa)
 • Erkek ve kadın için nüfus kayıt örneği (nüfus müdürlüğünden alınmaktadır),
 • SSK ve Bağ- Kur çalışanları için hizmet dökümü belgesi( SGK internet sayfasında alınabilir),
 • SSK çalışanları için yeni tarihli vizite belgesi (1 asıl 1fotokopi)
 • Emekli Sandığı çalışanları için hizmet süresi belgesi (kendi kurumundan)

Yeşil kart sağlık güvencesi olan çiftlerde yukarıdaki belgeler ve 26 TL rapor ücret alınmaktadır.

Yeşil kart güvencesi olan çiftler sadece ilaç raporu hakkından yararlanmaktadırlar.

Rapor düzenleme nedeni erkek faktörü ise mutlaka erkeğin ürolog tarafından muayene ile görülmesi şarttır.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu hangi kurumlarca düzenlenir;

Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesinde üroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarak görev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenecektir.

Sağlık kurulu raporlarında, hastanın yaşı ve kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu ne kadar süre geçerlidir;

Düzenlenen tüp bebek sağlık kurulu raporu devletin ödediği katkı payı ve tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaçları karşılamaktadır. Tüp bebek raporu katkı payı için 1 yıl , ilaçlar için 1 ay geçerlidir.

Her bir tüp bebek tedavisi için düzenlenen ilaç raporunda toplam 3000 ünite gonadotropin bedeli ödenecektir.Tebliğ eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır.

Tüp bebek Fiyatları işlem bedeli ve ödeme esasları

Tüp bebek tedavisi Tebliğ eki EK–9 sayılı listede belirtilen fiyat esas alınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyon indüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm – oosit hazırlanması ve inkübasyonu, embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri, tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ile kullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir. Birinci ve ikinci denemelerde en fazla birer yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıca ödenir.

Tüp bebek tedavi bedelleri, kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencelerine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın, kadının kurumunca karşılanmaktadır.

tüp bebek maliyeti

2 Temmuz 2012
bosluk
Doç. Dr. Selman Laçin
Istanbul Beylikdüzü'nde bulunan Medicana International İstanbul Tüp Bebek Merkezimiz 2008 yılından beri Doktor, Biyolog, Psikolog, Genetik Uzmanı, Hemşire, Koordinatör, Sekreter ve yardımcı personelden oluşan 20 kişilik kadrosuyla çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere hizmet vermekteyiz.

ilgili Bağlantılar

Sitemiz Yandex haberlerde !

Milliyet Sağlık Yazarı

Milliyet Yazarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Selman Laçin

Üreme Sağlığı ve Kısırlık

Tüm Yazıları

Haberler


tüp bebek merkezi Son Yazılar FriendFeed