Sorularla Tüp bebek nedir ?

tupbebek-oncesiMikroenjeksiyon ya da kısaca ICSI, yardımla üreme tekniklerinde gelinen en son noktalardan biridir. Bu yöntemle yumurtanın içine spermin direkt olarak girişi sağlanmaktadır.

ICSI’nin uygulamaya girmesi ile bebek uygulamalarının ve özellikle de erkek problemlerine bağlı kısırlığın tedavi edilebilme şansı oldukça yükselmiş ve yeni ufuklar açılmıştır.

TESE VE TESA olarak adlandırılan yöntemler ise semen örneğinde spermi olmayan ya da sperm üretimi olmasına karşılık dışarı atılamayan durumlar için kullanılan tekniklerdir.

Örneğin erkeğin kanallarının tıkalı olduğu ve testisindeki bol sayıdaki spermi boşalma ile çıkaramadığı durumlarda erkeğin testisinden iğne ile doku alınır, bunun içinden spermler bulunur ve elde edilen spermle döllenme sağlanır. Bu işleme Testisden sperm aspirasyonu kısaca TESA denmektedir. Ya da testisten doğrudan parça/doku örneği alınır ve bu dokudan sperm elde edilir, buna da testiküler sperm ekstraksiyonu -çıkarılması (TESE) adı verilmektedir.

TESE işlemi önceleri testisten kabaca bir iki doku parçası almak şeklindeyken şimdilerde operasyon mikroskopu kullanılarak işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işleme de mikroTESE denilmektedir. Klasik TESE uygulamasına göre hem sperm bulma şansı daha yüksek hem de Testise zarar verme olasılığı daha düşüktür.

2 Mart 2015
bosluk

Tüp bebek tedavisi ve rahim iç zarı hasarlanması

rahim-ic-zariSon zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda, rahim içerisinden alınan biyopsinin tüp bebek tedavisinde embriyoların tutunma oranlarına pozitif etkisinin olabileceği gösterilmiştir.

Araştırmacılar bunun altında yatan mekanizmayı, hasarla uyarılan bir pozitif reaksiyon olarak açıklamaya çalışmışlardır.
Üreme sorunları alanında önemli dergilerden birisi olan Fertility & Sterility’de yayınlanan makaleye göre bebeğin ana rahmine tutunmasında önemli rolü olabilecek bir protein olan makrofaj inflamatuar protein 1B’nin (MIP-1B) düzeylerinin artışı gebelik oluşmasına destek olarak değerlendirilmiştir..
Yulia Gnainsky ve arkadaşları daha önce tüp bebek denemeleri başarısız olan hastalarda rahim içi parça alınması işleminin gebelik oluşmasına pozitif etkisinin altında yatan mekanizmayı belirlemek için çalışma yapmışlardır.
Kontrol ve çalışma gruplarından adetin 21. Gününde rahim içinden örnek almışlar. Aynı adetin 8 ve/veya 11-13. günlerinde gruplardan rahim içinden de parça alınmıştır.
17 Şubat 2015
bosluk

Tüp bebek tedavisinde embriyo dondurma nedir ?

dondurulmus embryoTüp bebek tedavisinde Embriyo dondurma işlemi  oldukça avantajlı bir yöntemdir. Bu yöntem ile Tüp bebek tedavilerinde çoğul gebelik riskinin önüne geçmek için tüp bebek transfer anında en fazla 2 embriyo kullanılmaktadır.Diğer sağlıklı embriyolar dondurma işlemi yapılarak bir daha ki tüp bebek transferine kadar saklanmaktadır.

Tüp bebek  tedavisinde embriyo dondurma işlemi eşler açısından hem ekonomik hem de psikolojik yönden avantajları vardır.

Embriyo dondurma yöntemi tüp bebek te başarıyı olumlu etkileyen bir teknik olarak da kabul edilmektedir.

Bu yöntem nasıl yapılıyor?

Dondurulmuş embriyolar çözül me işlemi yapılıyor daha sonra tüp bebek transferi yapılıyor.Her şey yolunda giderse dondurulmuş embriyolarla hamile kalabiliyorsunuz. .

Tüp bebek yöntemini deneyen 37 yaşın altındaki kadınların 4’te biri dondurulmuş embriyolarla hamile kalıyor.

Rradyoterapi, kemoterapi ya da ameliyat geçirmeden önce kendinizi dondurulmuş embriyolar ile garantiye alabilirsiniz. Tüm tedaviniz bitince dondurulmuş embriyo transferiyle çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu konuyu doktorunuzla ayrıntılı konuşmalısınız. Çünkü geçireceğiniz müdahalelerin rahminize zarar vermemiş olması gerekir. Yoksa embriyolar işlevsiz kalabilir.

8 Ekim 2013
bosluk

Tüp bebekte Embriyo dondurma işlemi nedir kimlere uygulanabilir?

Dondurulmuş Embriyo

Tüp bebek tedavisinde ve Yardımcı üreme tekniklerinde tedavi döneminde iyi kalitede ve fazla sayıda embriyo elde edildiğinde, transfer sonrası  gelişimini devam ettirmekte olan embriyolar dondurulmaktadır. Dondurulan embriyolar daha sonra çözülerek transfer edilmektedir.

Çözme sonrasında embriyoların %50’den fazla canlı hücreye sahip olması gerekir. Bu nedenle dondurulacak embriyoların kaliteli olması çözme sonrasında dönüşün daha yüksek olmasını sağlayacaktır.

Tüpbebek tedavisinde Embriyolar -196 °C‘de sıvı nitrogen içerisinde saklanır. Bu derecede saklanan embriyoların zarar görmez. Eğer hasar meydana geliyorsa bu saklama aşamasında değil  dondurma ve çözme işlemlerinin bir sonucudur. dondurma işlemi sırasında oluşabilecek zararın iki ana nedeni vardır. Bunlar; hücre içi  buz kristali oluşumu ve osmolaritedeki değişmedir.  hücre içi buz kristallerinin oluşumunu engellemek için hücre içi suyun uzaklaştırılması gerekir.

Düşük cevaplı kadınlarda çok sayıda embryo elde etmenin önemi nedeniyle vitrifikasyon ile yumurta ve embriyolar biriktirilerek sayının arttırılması sağlanabilir.

Embriyo dondurma işlemi

tupbebek-embriyoEmbriyo dondurma işlemleri, embriyo ve yumurtanın dondurulmasına yöneliktir.

Vitrifikasyon, yoğunluğun aşırı yükseltilmesi ile  bir solüsyonun katılaştırılması işlemidir. Yüksek soğutma hızı ile (dakikada -15000 den -30000’e) gerçekleştirilir. Buz kristalleşme formasyonu engellenerek hücreiçi buz oluşumunun hasar yaratması önlenmektedir. Yumurtaya sperm enjekte edildikten sonra döllenme sonrası 3.gün iyi kalitede embriyo veya 5.gün iyi kalitede blastokist dondurulup saklanabilir.

Çiftlere ne gibi faydaları vardır? 

Tüpbebek tedavisinde embriyo transferi sonrasında kalan kaliteli embriyoların dondurulması ve saklanması, o ayki tedavide gebelik olmazsa sonrasında kullanılmasıdır. Donmuş çözülmüş embriyoların transfer hazırlığında kullanılan ilaçlar kullanım ve maliyet açısından daha kolay ve ucuzdur.

Dondurulmuş embriyolarla yapılan transferlerde gebelik şansı azalır mı?

Kaliteli embriyoların dondurulması önemlidir. Dondurma ve çözdürülme işlemleri embriyo açısından stres yarattığı için canlılık oranları doğrultusunda başarıdan bahsetmek doğru olur. Embriyonun kalitesini etkileyen en önemli faktör kadının yaşıdır. Dolayısıyla gençlerde başarı daha iyi, 35 yaş sonrası ise doğru orantılı şekilde düşmektedir.

Embriyolar dondurulmuş halde ne kadar süre ile saklanabilir?

Embriyolar dondurulmuş haldeÜlkemizde yasal olarak 5 yıl saklanabilmektedir.

12 Mart 2013
bosluk

Tüp bebek tedavisi süreci

tup-bebek-tedavi-sureciTüp bebek Tedavisine başlangıç süreci;

 • KISA PROTOKOL  GnRHa uygulamasına adet kanamasının ilk günü başlanıp tedavi sonuna kadar (çatlatma iğnesinin yapıldığı gün) devam edilir.
 • UZUN PROTOKOL  GnRHa uygulamasına bir önceki döneminin yaklaşık olarak yirmibirinci günü başlanır. Takip eden adet kanamasının üçüncü gününde baskılanmanın olup olmadığı yapılacak olan kan testi ile anlaşılır. Kan östrojen düzeyi azalmış ise baskılanma sağlanmış demektir. Bu durumda uyarı tedavisine başlanır ancak GnRHa uygulaması sona erdirilmez. Çatlatma iğnesinin yapılacağı güne kadar devam edilir.
 • ULTRA KISA PROTOKOL  Adet kanamasının ilk günü GnRHa başlanır ve üç gün verildikten sonra kesilir. Tedaviye hMG ya da FSH ile devam edilir.
 • ANTAGONİST PROTOKOL  Adet kanamasının ilk birkaç günü içersinde uyarıcı ilaçlara başlanır ve birkaç gün sonra erken çatlamayı engelleyici antagonist adı verilen ilaçlar eklenerek tedaviye devam edilir

Tüp bebek tedavisi  planlanan eşlerin tedavi süreci kadının adetinin ikinci Veya üçüncü Günü başlar.Tedaviye  Başlangıç günü yani 2. veya 3.gün ultrason yapılır. Ultrasonda yumurtalıklarda ve rahimde tüp bebek tedavisine başlamaya engel olacak herhangi bir sorun yoksa, tedavi için kadının kanında FSH ve östrojen seviyelerine bakılır. Tüp bebek  Tedavisine  başlamak için uygun olduğuna karar verilirse kadının yaşı, kısırlık nedeni, kan sonuçları ve yumurtalık kapasitesine göre uygun tedavi yöntemi için tüp bebek tedavisi için yumurta oluşumunu sağlamak için hormon tedavisi başlanır. Tedaviye yanıtı ve yumurta gelişimini değerlendirmek için belli aralıklarla ultrason ve kanda hormon kontrolü yapılır.

Yumurta gelişimi ve ilaçlara yumurtalığın yanıtına göre ilaçlarda gerekirse doz ayarlaması yapılır. Foliküllerin belli büyüklüğe ulaşması ve kan östrojen seviyesinin belli değerlere ulaşması yumurtanın olgunlaşma konusunda bilgi verir ve aynı zamanda çatlatma iğnesinin ve ardından yumurta toplama zamanının belirlenmesini sağlar. Bu süreç yaklaşık 12-16 gün sürecektir fakat süre kişiye göre değişiklik gösterebilir. Çatlatma iğnesinden 32-36 saat sonra diğer bir aşama olan yumurta toplama aşamasına (OPU) geçilir.

Yumurta toplama

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi anestezisi  altında yapılır. Bu işlem sırasında foliküllerin içindeki sıvı toplanarak, sıvı içinde yumurta olup olmadığına bakılarak varolan yumurtalar alınır. İlk seferinde folikül sıvısında yumurta buluamazsa özel sıvı ile folikül içi yıkanarak, folikül içinde kalmış olabilecek yumurtalara ulaşılmaya çalışılır. Yumurta toplama işlemi yaklaşık 20-30 dakika sürer. 10 mm’ nin üzerindeki tüm foliküllerde bulunan folikül sıvıları işlem sırasında toplanır ve ardından işleme biter. İşlem sonrası hasta 1-2 saat takip edildikten sonra eve dönülebilir. Bundan sonraki kısım ise toplanan yumurtalar içerisinde olgun olanların seçilmesi ve döllenmesi ardından rahim içine transfer edilmesidir.

Döllenme işlemi

Olgun ve döllenebilecek yumurtalar seçildikten sonra yumurta toplama günü hastanın eşinden alınan spermlerle labaratuar koşullarında döllenme işlemi yapılır. Döllenme işi sperm ve yumurtanın bir araya bırakılarak döllenmenin olmasının beklenildiği klasik yöntemle yapılabileceği gibi, özellikle bazı durumlarda döllenme şansını arttırabilmek için mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi ile yumurtanın içine direk spermin verilmesi ile de yapılabilir. Döllenmiş yumurta transfer edilebilecek hale gelene kadar özel kültür ortamında takip edilir. Gelişimi olan ve kaliteli embriyo seçilerek rahim içine transfer edilir.

Embriyo transferi anestezi gerektirmeyen ağrısız bir işlemdir.  İşlem öncesi rahim ağzı özel sıvılar ile temizlenir. Tüp bebek Transferinden 1-2 saat sonra hasta evine dönebilir. Eğer hastanın kalan döllenmiş iyi kalite embriyosu kaldıysa dondurularak saklanabilir.

Embriyo transferinden iki hafta sonra gebelik esti yapılır.Bu iki haftalık süreç çok sıkıntılı ve zorlu geçebilir.Uzun ve yorucu bir tedavinin ardından her zaman başarılı sonuç çıkmayacağını önceden bilmelisiniz.Yapılan bir çok araştırma en iyi başarı oranı 2.ve 3 denemelerde gerçekleştiğini göstermektedir.

Tüp bebek tedavisi süreci ve aşamaları hakkında OP. Dr. Aysun Laçin bilgiler veriyor..Video : 

18 Şubat 2013
bosluk

İlaçsız Tüp Bebek

İlaçsız Tüp Bebek, Tüp bebek tedavisi maddi yükü nedeniyle standart uygulamaların dışında, daha kolay ve ucuz yöntemler de uygulanmaya çalışılmaktadır.  ilaçsız  tüp bebek uygulaması bu yöntemlerden birisidir.

Tüp bebek tedavisinde en çok masraf yumurta geliştirmek için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar hastadan hastaya yaş gibi sebeplerden dolayı değişmektedir. Yüksek dozda ilaç kullanılmasıyla birden fazla yumurta geliştirilen hastalarda, transfer edilebilecek embriyo sayısı artmaktadır. Çoğul gebelik riski de artırmasıyla, gebelik oranları da artmaktadır. Bu sebeple dünyada standart tedavi olarak yüksek dozda tüp bebek ilaçları kullanılmaktadır.

Fakat  her ne kadar yüksek doz kullanılırsa kullanılsın bu tedaviye iyi cevap vermeyen hastalar da bulunmaktadır. Normal adet gören kadınlarda doğal sikluslarda bir yumurta gelişirken, bu hastalarda  kullanılan birçok ilaca rağmen, 1 veya 2 yumurtadan fazlası gelişmemektedir.Bu yumurtaların kalitesi de genellikle istenilen şekilde iyi olmamaktadır. Böylelikle döllenme oranları düşük kalmakta ve transfer yapılabilen hastalarda elde edilen gebelik oranları düşük kalmaktadır. Bu hastalar özellikle menopoza yakın hastalar ile erken yumurtalık yaşlanması olanlardır..

Bu hastalar standart tedaviyi uygulamak yararsızdır. Hiç ilaç kullanmadan kendiliğinden gelişen yumurtayı olgunlaşınca almak ve mikroenjeksiyon yöntemi ile döllemek doğal siklusta tüp bebek tedavisi olarak adlandırılır. İlaç masrafı da olmadığı ya da çok az olduğu için bu grup hastalarda daha makul bir seçenektir.

Doğal siklusda vücudun kendi yumurta çatlatma sistemi çalıştığı için, yumurtanın döllenmeye hazır olduğu anı belirlemek çok zordur. Bazen planlanan yumurta alımı işlemi sırasında, yumurtlamanın daha önceden gerçekleştiği görülür. Bu da mikroenjeksiyon işlemi için yumurta alınamaması anlamına gelir.

Yumurta toplama işleminin olması ve sağlıklı kullanılabilir bir yumurtanın elde etmek için, yumurtanın belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmış olması, ancak çatlamamış olması gerekmektedir.

Natürel siklusta ise yumurta belirli bir büyüklüğe ulaştığında, yumurtlama uyarısına neden olan LH hormonu seviyesi yükselerek yumurtanın son olgunluğuna ulaşmasını ve çatlamasını sağlamaktadır. Ancak LH hormonunun ne zaman yükseldiği çok iyi takip edilmelidir.

En iyi bir takipte, yumurta yaklaşık 17 mm boyutuna ulaştıktan sonra, LH hormonu yükselmeden hCG ilacı verilerek yumurta toplama işlemi programlanabilir. Eğer LH hormonu daha önce kendiliğinden yükselirse, bu durumda hormonun en üst seviyeye ne zaman ulaştığı belirlenerek 24 saat dolmadan yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmelidir.

Yumurta toplama işlemi erken yapılırsa olgun olmayan bir yumurta elde edilecek ve tedavide başarı şansı azalmaktadır. Aksine, eğer toplama işlemi için gecikilirse yumurta çatlamış olacaktır.

İlaçsız Tüp bebek tedavisinde Başarı Oranı Nedir?

Doğal siklusta ICSI uygulamalarında gebelik şansı ancak belirli bir düzeyde kalmaktadır. Natürel siklusta ICSI uygulaması ile %15 kadar bir oranla gebelik sağlanabilmektedir. Ancak bu oran, embriyo transferi yapılan hastalar için elde edilen gebelik oranıdır.

Tedaviye başlayan hastaların yaklaşık %60 –  %70 inde yumurta elde edilebilir. Ayrıca her yumurta da kaliteli olmadığından dolayı döllenmez. Ancak tedaviye başlayan hastaların yaklaşık %40-%50 sinde transfer edilebilecek embriyo elde edilebilir.

Sonuç olarak, natürel siklusta ICSI uygulaması kısıtlı başarı şansına karşın, tedavi şansını sürdürmek isteyen çiftler için kolay ve daha az masraflı bir tedavi alternatifidir. Natürel siklus uygulaması alternatifi, yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda mutlaka değerlendirilmelidir.

Natürel siklus tedavi denemesi yüksek doz protokollerden sonra ılımlı protokollerden de sonuç alınamazsa tüp bebek merkezimizde son seçenek olarak denenmektedir.

18 Aralık 2012
bosluk

Tüp Bebekte Embriyo Seçimi

Tüp bebekte Embriyo seçimini nasıl yapılıyor ve çoğul gebeliği nasıl önleniyor ?

Embriyo transferi genellikle döllenmenin hemen sonrasındaki günde yani 2.gün ile 5. gün arasında yapılabilir. Transfer edilecek embriyoları seçerken hekim, embriyolog ve hastanın birlikte kaç adet embriyo transferi yapılacağına karar vermesi gerekir. Bu kararı verirken öncelikle ülkemizdeki yönetmeliklere göre değerlendirilir. Kötü embriyo gelişimi ve ileri anne yaşı gibi durumlarda bu sayı artabilir.

Kadının yaşı arttıkça, daha önceki başarısız denemelerin varlığında ve transfer edilecek embriyoların kalitesinde azalma olduğu sürece artabilir ancak 4 den fazla embriyo verilmesinin gebelik şansını arttırmadığı bilindiğinden çok nadir durumların dışında bu sayının üstüne çıkılmamaktadır. Ayrıca embriyolardan genetik araştırma yapıldığında sonuçlar sayıyı kısıtlayıcı da olabilmektedir. Örneğin sağlıklı genetik yapıya sahip tek embriyosu saptanan ya da HLA (Doku uyumluluğu)açısından araştırma ve tedavisi yapılan hastalarda, bu incelemelerin sonuçlarına göre embriyo sayısı belirlenmektedir.

Embriyoların hangi günde transfer edileceğine nasıl karar verilmektedir?

Kadının yaşı, hangi nedenle tüp bebek tedavisi yapıldığı, varsa daha önceki denemelerinin sonuçları, embriyo gelişim özellikleri, preimplantasyon genetik tanı yapılıp yapılmayacağı, elde edilen yumurta sayısı, gelişen embriyo sayısı ve embriyonun günlük gelişim hızı gibi kriterlere bakarak hangi günde transfer yapılacağına karar verilmektedir. En erken 2. günde en geç ise 6. günde olmak üzere 2, 3, 4, 5 ve 6. günlerde transfer yapılabilmektedir.

10 Aralık 2012
bosluk

Tüp Bebekte Embriyo neden dondurulur?

Dondurulmuş EmbriyoDondurulmuş embriyo transferi zorlu ve masraflı olan tüp bebek tedavisi sürecini daha da çetin hale getirmemek için geliştirilmiş. Başarıyla döllenen embriyolardan bir ya da ikisi anne rahmine yerleştiriliyor. Kalan embriyolar sonraki denemeler için dondurularak saklanıyor. Önce tabii eşlerin onayı alınıyor. Buna onay verip vermemek sizin elinizde ama bir aksilik olması durumunda sizin için kurtarıcı olacaktır.

Embriyo dondurma hangi durumlarda yapılır?

Dondurulmuş embriyoların amacı tüp bebekle çocuk sahibi olmanızı sağlamak. Ama bunu yaptırmak istemenizin başka nedenleri de olabilir.

Yumurtalıklarınıza zarar verecek radyoterapi, kemoterapi ya da ameliyat geçirmeden önce kendinizi dondurulmuş embriyolar ile garantiye alabilirsiniz. Tüm tedaviniz bitince dondurulmuş embriyo transferiyle çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu konuyu doktorunuzla ayrıntılı konuşmalısınız. Çünkü geçireceğiniz müdahalelerin rahminize zarar vermemiş olması gerekir. Yoksa embriyolar işlevsiz kalabilir.

Embriyo dondurma Nasıl kullanılıyor?

Dondurulmuş embriyolar çözülüyor, rahminize yerleştiriliyor. Daha sonra hamile kalmanız için bekleniyor. Her şey yolunda giderse dondurulmuş embriyolarla hamile kalabiliyorsunuz.

 

19 Kasım 2012
bosluk

Tüp bebek tedavisinde gebe kalma şansı


Tüp bebek tedavisi
nde gebe kalma şansını belirleyen faktörler bulunmaktadır.

Bu faktörlerden en önemlisi tedavi görmekte olan kadının yaşıdır.

 • Gebe kalma şansı 35 yaşından genç kadınlarda en yüksek,
 • 35-38 yaş arasında kabul edilebilir,
 • 38-40 yaş arasında azalan,
 • 40-42 yaş arasında yine de ümidimizi muhafaza ettiğimiz,
 • 42-44 yaş arasında ise gittikçe düşmüş durumdadır.

Transfer edilen embriyo sayısı da gebelik şansını belirleyen bir faktördür.

Tüm yaş gruplarına bakıldığında tek embriyo transferi ile gebelik beklentisi % 28 dolaylarında iken, çift embriyo transferi ile bu oran % 45’e çıkmaktadır. Tek embriyo transferi yapılan vakalarda geriye dondurulabilecek birçok embriyo kalmaktadır ve bunların kullanımı ile de ciddi oranda ilave gebeliklere ulaşılmaktadır. Ciddi derecede erkek faktörüne bağlı infertilitede, spermin ciddi şekil bozukluğu gösterdiği çiftlerde ve sperm üretiminin testiküler yetmezlik nedeniyle bozulduğu azoospermik vakalarda yine gebelik şansı tüp bebek tedavisinde düşmektedir.

20 Ekim 2012
bosluk

Vaginismus ve Tüp Bebek Tedavisi

Vaginismus , vagina kaslarında oluşan istem dışı kasılma nedeniyle cinsel ilişkinin gerçekleşememesi ya da ilişki sırasında ağrı, yanma hissi nedeniyle ilişkinin son derece rahatsızlık vermesi durumudur. Vaginayı çevreleyen pelvik duvar kaslarında oluşan kontrol edilemeyen kasılmalar nedeniyle, ilişki hiç olmaz ya da tamamlanamaz. Vaginismus hastaları, bu istem dışı kasılmaları kontrol edemezler, vaginaya penis dışında, parmak, tampon vb ile temas da imkânsızdır. vagina kasılmasının yanında bel ve bacak kaslarında da benzer kasılmalar olabilir.

Vaginismus, iki türlü olabilir;

-Primer: Hiç ilişki ya da perine teması olmamıştır.

-Sekonder: Başlangıçta problem olmadığı halde hormonsal faktörler ve travma nedeniyle ortaya çıkmıştır. Menopoz, cerrahi müdahaleler, zor doğumlar, düşükler, kürtajlar, ağrılı muayeneler, taciz vb. gibi durumlardan sonra da gelişebilir.

Vaginismusun tedavisinde tek başına ilaç, cerrahi yöntemler, hipnoz ya da benzeri kompleks teknikler yeterli olmaz. Düzenli bir program çıkarılarak sabırla yapılan tedaviler, çiftlere ağrısız ve konforlu bir cinsel yaşam sağlayabilir.

Vaginismus tedavileri genellikle kısa sürede tamamlanamaz, ne yazık ki uzun yıllar da alabilir.

Tedavi altındaki çiftlerde çocuk isteği de olduğu takdirde, elbette ki yardımcı üreme tekniklerine başvurulur. Tedavi sırasında vaginal muayene yapılamayacağı için, kısa süreli anestezi yardımıyla bu sorun aşılabilir. Yumurta büyütme döneminde, ultrason takiplerinin bir kısmı karından bir kısmı da anestezi ile vaginal yoldan yapılarak bu süreç tamamlanır. Yumurta toplama ve embriyo transferi de kısa süreli anestezi altında yapılarak tedavi sonlandırılır.

Bazen sadece ağrılı ilişkisi olan kadınlar, tedavi sırasında nazikçe yapılan vaginal ultrasonlarla, vaginismus tedavilerine de katkı sağlamış olurlar.

 

17 Ağustos 2012
bosluk
 • Sayfa 1 / 2
 • 1
 • 2
 • >
Doç. Dr. Selman Laçin
Istanbul Beylikdüzü'nde bulunan Medicana International İstanbul Tüp Bebek Merkezimiz 2008 yılından beri Doktor, Biyolog, Psikolog, Genetik Uzmanı, Hemşire, Koordinatör, Sekreter ve yardımcı personelden oluşan 20 kişilik kadrosuyla çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere hizmet vermekteyiz.

ilgili Bağlantılar

Sitemiz Yandex haberlerde !

Milliyet Sağlık Yazarı

Milliyet Yazarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Selman Laçin

Üreme Sağlığı ve Kısırlık

Tüm Yazıları

Haberler


tüp bebek merkezi Son Yazılar FriendFeed