Çalışan kadınlara tüp bebek tedavisinde müjdeli haber !

calisanTorba yasada kadınları gülümsetecek bir başka düzenleme de tüp bebek tedavileri ile ilgili. Ayrıca bu düzenleme sadece çalışan kadınları değil eşi çalışan ev hanımlarını da ilgilendirmekte.

Mevcut uygulamaya göre tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karşılanması için bazı şartlar aşağıdadır.

Buna göre; evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının;

1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,

3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin SGK ile sözleşme yapmış olması,

1 Eylül 2014 Saat : 9:18
admin
devamını oku

Tüp bebek tedavisinde mikroenjeksiyon nedir?

ivf-embryo-testingEşten alınan yumurta, Erkekten alınan örneğin laboratuvar ortamında birleştirilmesi işlemidir. Daha önce tüp bebek işlemi için uygulanan yöntem daha farlıydı. Her yumurtanın yanına spermler konularak bu yumurtaların sperm tarafından döllenmesi beklenirdi. Fakat mikroenjeksiyon ile bu durum değişti ve daha çok uygulanabilir hale getirildi. Bu sayede spermin yumurtayı döllemesi şansa bırakılmamaktadır. Bu işlem gerçekleştikten sonra embriyo her gün düzenli olarak kontrol edilir. Ve embriyo gelişme gösterirse bu anne rahmine yerleştirilerek mutluluğa bir adım atılmış olunur.

KİMLERE YAPILIR?
Erkek spermi veya kadın yumurtasında sorun olan tüm infertil  eşlerde mikroenjeksiyon yöntemi tercih edilmektedir. Verdiği örnekte birkaç tane canlı spermi olan kişilerde bile mikroenjeksiyon yöntemi uygulanabilir.Menilerinde hiç spermi olmayan “Azospermi”  TESE adı verilen yöntemle biyopsi alınarak elde edilen spermler yumurta hücresi içerisine enjekte edilebilmektedir. Bu şekilde azospermik erkeklerin de çocuk sahibi olma şansı olmaktadır.

Günümüzde tüp bebek merkezleri tarafından klasik tüp bebek işlemlerine göre çok daha sıklıkla mikroenjeksiyon yöntemi tercih edilir hale gelmiştir.

NASIL YAPILIR?

Yapılan işlem tüp bebek işlemi ile aynıdır. Yani yumurtalıklar uyarıldıktan bir süre sonra çatlatma iğnesi ile çatlatılır. Daha sonra toplanan oositlerin (yumurtaların) içerisine laboratuarda embriyolog eşliğinde, genelde bir robot yardımı ile spermler bırakılır. Bu şekilde döllenme sağlanmaktadır.Döllenen yumurtalar belirlenen bir günde (genelde toplama işleminden sonraki 2 ile 6 gün arasında değişen bir zamanda) rahim içine transfer edilmektedir (embriyo transferi).

26 Ağustos 2014 Saat : 3:50
admin
devamını oku

Tüp bebekte başarı nasıl arttırılır ?

tupbebek-adkliTüp bebekte başarıyı arttırmak için bazı yöntemler kullanılmaktadır.Tüp bebek merkezlerinde kullanılan bu yöntemlerden birkaçını  sıralamak gerekirse …

 • Endometriyal ko-kültür denilen yapay anne rahmi yöntemi,
 • Embryo glue adı verilen embryo yapıştırma yöntemi ,
  • Blastokist kültürü ile embryoların 5. Güne kadar geliştirilmesi ve sonrasında transferi,
 • Preimplantasyon genetik tanı yani tüp bebekte genetik tanı yöntemiyle sağlıksız bebeklerin ayıklanarak sağlıklı bebeklerin anne rahmine yerleştirilmesi,
   • Assisted Hatching denilen embryo etrafındaki zarı incelterek embryonun rahim içerisine yapışma şansını arttırma yöntemi,
 • Yardımcı yuvalama,
 • Erkekte hiç spermin bulunmadığı vakalarda micro TESE adı verilen mikroskop altında testis dokularından sperm araştırma yöntemi,
 • Tüplerinde ultrasonografik olarak sıvı tespit edilen hastalarda embryoların rahime tutunma ihtimalini arttırmak amacıyla yapılan tüplerin çıkarılması ameliyatı tüp bebekte başarıyı arttıran yöntemlerin başında gelmektedir.

 

21 Ağustos 2014 Saat : 3:35
admin
devamını oku

Kadında Yumurta rezervi ve Tüp bebek tedavisi

yumurta-rezerviKadınlar henüz annelerinin karnında bir bebekken tüm yaşamları boyunca kullanacakları yumurtalar gelişir ve onlarla birlikte doğarlar. Sonrasında da yeni yumurta üretimi olmaz.  Yumurtalık içindeki yumurtaların artan yaşla birlikte azalması normal ve fizyolojik bir süreçtir.  Kız çocuğunun anne karnında 5 aylıkken sahip olduğu yumurta sayısı yaklaşık 6-7 milyon kadardır, bu sayı doğumda 1-2 milyona düşer, çocukluk çağında yavaş yavaş azalarak ergenlik döneminden itibaren ayda bir yumurta yumurtlamak suretiyle bu azalma menopoza kadar aylık ortalama 350-400 yumurta harcayarak devam eder. Bu yumurtalar  yumurtalıklar içerisinde follikül denen içi sıvı ile dolu küçük boşluklarda saklanırlar. Küçük kız doğurganlık çağına girdiğinde aylık döngüler (adetler) başlar. Her adet sırasında yumurtalık bir yumurta geliştirir. Nadiren birden çok da olabilir. Bu yumurta erkekten gelen sperm hücresi ile birleşirse gebelik oluşur.

Bir kadının gebe kalabilme şansı aslında en yüksek 25 yaşları civarındadır. Gebe kalma oranı yaşla birlikte azalır ve 35 yaşında itibaren bu azalma hızlanır ve 40 yaşından sonra da belirgin olarak azalır. Daha önce çocuk sahibi olmuş kadınlarda bile gebe kalabilme 45 yaşından sonra neredeyse imkansız hale gelir.  Kişisel farklılıklar elbette oldukça önemli rol oynayacaktır ama genel olarak 45 yaşından sonra tüp bebek tedavisi de yapılsa gebelik oranı % 5′in altındadır. Yumurtalık kapasitesinin azalması ve dolayısıyla üreme fonksiyonunun kaybı menopoz ile aynı anlamda değildir.  Kadın adet görebilir ama anne olma şansı azalmıştır. Halen adet oluyorum neden çocuk sahibi olamıyorum sorusunun cevabı bu fizyolojide yatmaktadır.

Ailesinde erken menopoz olan kadınların özellikle daha dikkatli olmaları gerekir. Bu kadınlarda yumurtalık kapasitesi daha erken tükenir.  Genetik olarak belirlenen menopoz yaşından yaklaşık 5-10 yıl öncesinden çocuk sahibi olmada sorunlar ve gecikmeler ortaya çıkabilir, örneğin 40 yaşında menopoza girecek olan bir kadın 30 yaşından itibaren çocuk sahibi olmakta zorlanmaya başlar. Bu nedenle özellikle annesinde, teyzesinde ve ablalarında erken adetten kesilme, erken menopoz durumları olan bayanların anne olmayı ertelememeleri gerekir.

18 Ağustos 2014 Saat : 3:20
admin
devamını oku

Tüp bebek tedavisinde yumurtaların kalitesi arttırmak

yumurtalik-kalitesiTüp bebek tedavisine başlayan kadınlarda yumurtanın kalitesiyle gebeliğin elde edilmesi arasında bağ vardır.

Tüp bebek tedavisinden önce yumurta kalitesi de değerlendirmeye alınır. Yumurtanın kaliteli olması hem görüntüsünü, hem de döllenme yeteneğini etkileyen bir sebeptir. Fakat bunu tam olarak belirleyecek bir yol yoktur. Araştırmalarla embriyoların rahme tutunma olasılığının kadının yaşı ve hormon seviyeleriyle ilgili olduğu belirlenmiştir. Kadınlarda yumurta kalitesi aydan aya bile farklılık gösterir.

 • Yaşamsal olaylarda yumurtalıklara etki eden olumsuzlukların gelişmesi,
 • genetik faktörler,
 • zararlı olabilecek bazı ilaçların kullanılması,
 • yapılan cerrahi operasyonlar
 • yumurtaların kalitesi üzerinde değişken etkiler yapabilir.

Kadınların yumurtalıklarında bulunan yumurta rezervi ve kalitesi tüp bebek tedavisinde gebe kalma olasılığına etki eder. Yumurta rezervinde azalma olmasında en etkili faktörün kadının yaşıdır.

Kadınlarda doğumla birlikte belli bir yumurta rezervi olur. Bu rezerv 35 yaşla birlikte azalmakta, kadının 40 yaşında olmasıyla birlikte bu azalma daha fazla hızlanmaktadır. Yumurta sayısı azalan bir kadının doğal yöntemlerle bile gebe kalma olasılığında azalma meydana gelir.

13 Ağustos 2014 Saat : 5:07
admin
devamını oku

Tüp bebek tedavisi

sorun-odakli-tup-bebekTüp bebek tedavisinde Transfer edilecek embriyo sayısı ?

Embriyo transferlerinden kaynaklanan çoğul gebelikler anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’ nde yapılan değişiklik uyarınca Türkiye’ de birden fazla embriyo transfer edilmemesi esastır.

 • 35 yaşa kadar birinci ve ikinci uygulamada 1embriyo,
 • üçüncü ve sonraki uygulamalarda 2 embriyo,
 • 35 yaş ve üzerinde tüm uygulamalarda en fazla 2 embriyo transfer edilebilir.

Tüp bebek tedavisinde Embriyo transferinden sonra ne kadar dinlenmek gerekir?
Embriyo transferinden sonra en az 10 dakika uzanmanın gebelik ihtimalini arttırdığı rapor edilmektedir. Transfer işleminin yapıldığı günün ertesinde kişi günlük yaşamına dönebilir ve çalışmaya başlayabilir. Embriyo transferinden sonra spor gibi ağır aktivitelerden kaçınılması yeterlidir.

Embriyo transferinden sonra ilaç kullanmam gerekir mi?
Embriyo transferinden sonra oluşması beklenen gebeliği desteklemek amacı ile progesteron hormonu kullanılır.

Hamilelik testi ne zaman yapılır?
Transfer işleminden sonra 10. günde kanda Beta-HCG hormonunun düzeyi belirlenerek gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilir. Kanda gebelik tespit edildikten iki hafta sonra ultrasonografik inceleme ile gebelik kesesi görülür.

Tüp bebek uygulamalarından sonra dış gebelik olabilir mi?
Tüp bebek uygulamalarından sonra dış gebelik görülme ihtimali % 2-5 arasında değişmektedir.

Tüp bebek uygulaması kaç defa yapılabilir?
Uygulamalar arasında 2-3 ay geçtiği takdirde çift çocuk sahibi olana kadar tüp bebek uygulaması yapılabilir.
Tüp bebek uygulaması ile anormal bebek doğma riski fazla mıdır?
Hayır, değildir. Tüm gebeliklerin %2-3’ ü anormal bebek doğumu ile sonlanabilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda tüp bebek uygulamaları ile elde edilen bebeklerde herhangi bir anomali artışı tespit edilmemiştir.

6 Ağustos 2014 Saat : 2:56
admin
devamını oku

infertilite testleri nelerdir?

Pregnant woman and husband arriving in hospitalinfertil eşlerin değerlendirmesi, kadın doğum uzmanıyla infertiliteye yol açan nedenlerin ayrıntılı olarak görüşülmesi ile başlar.

 • Adet düzeni,
 • ilk adet görme yaşı,
 • ağrılı adet görme hikayesi,
 • meme başından süt Ya da sıvı gelmesi ,
 • ilaç kullanım durumu,İnfertilite süresi,
 • varsa daha önceki gebelikler ve sonuçları , uygulanmış olan tedaviler, operasyonlar ,
 • bugüne kadar kullanılan korunma yöntemleri,
 • geçirilmiş enfeksiyonlar , alışkanlıklar (alkol, sigara vs) değerlendirilir.
 • Daha önceden yapılmış kan tetkikleri sonuçları, rahim filmi, geçirilen ameliyat raporları ve kullanılan ilaçlara ait belgelerin getirilmesi, değerlendirmelerin kısa zamanda sonuçlandırılması açısından yararlı olacaktır.
1 Ağustos 2014 Saat : 3:46
admin
devamını oku

Doğal Tüp Bebek

yumurta-uyarimTüp Bebek tedavilerinin maddi yükü nedeniyle standart uygulamaların dışında, daha kolay ve ucuz yöntemler de uygulanmaya çalışılmaktadır .

Bunlardan biri de ilaçsız  tüp bebek uygulamasıdır.

Tüp bebek tedavisindeki temel masraflardan birisi yumurta geliştirmek için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar hastadan hastaya değişmektedir. Yüksek dozda ilaç kullanılmasıyla birden fazla yumurta geliştirilen hastalarda, transfer edilebilecek embriyo sayısı artmaktadır. Bu şekilde çoğul gebelik riskini artırmakla beraber, gebelik oranları da artmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada standart tedavi yöntemi olarak yüksek dozda ilaçlar kullanılmaktadır.

Ancak ne kadar yüksek doz kullanılırsa kullanılsın bu tedavi protokollerine iyi cevap vermeyen hasta grupları da vardır. Normal adet gören kadınlarda doğal sikluslarda bir yumurta gelişirken, bu hasta grubunda tüm uğraşımıza ve kullanılan onca ilaca rağmen, bir veya iki yumurtadan fazlası gelişmemektedir. Ayrıca bu yumurtaların kalitesi de genellikle arzu edildiği şekilde iyi olmamaktadır. Sonuçta döllenme oranları düşük kalmakta ve transfer yapılabilen hastalarda elde edilen gebelik oranları da düşük kalmaktadır. Bunlar özellikle menopoza yakın hastalar ile erken yumurtalık yaşlanması olan hastalardır.

25 Temmuz 2014 Saat : 12:46
admin
devamını oku

Tüp bebek tedavisi ne zaman tercih edilmelidir?

icsi-inseminationEşlerin doğal yollarla en az 1 yıl süreyle düzenli olarak ve korunmasız şekilde ilişkiye girmesine rağmen gebeliğin elde edilememesi durumunda, eşlerin öncelikle  kısırlık araştırması yönünden bir uzmana danışması önerilmektedir. Bu aşamada geçecek olan süreç en fazla 2 yıl olmalıdır. Araştırmalarda önce erkeğe yapılan sperm tahliliyle başlanır. Son derece basit bir uygulamayla erkekteki sperm sayısı ve spermlerin kalitesi belirlenebilir. Kadının adet döngüsü sorgulanarak, ultrason yöntemiyle yumurtalıklardaki yumurta rezervine ve rahminin genel durumuna bakılmalıdır. Bu aşamada gerekiyorsa kadının hormon analizleri yapılmalı ve rahim filminin çekilmesi gerekir. Yapılan tetkiklerin sonucunda çiftin hangi yöntemler kullanılarak gebe kalabileceği ve bu yöntemler sonunda bebek sahibi olacağı belirlenmektedir. Çiftlere uygulanan tetkiklerin normal çıkması halinde, çiftlere doğal yollardan bebek sahibi olmaları için 6 ay daha süre tanınabilir. Bu sürenin tanınmasının nedeni, kadına çekilen rahim filmi sırasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı kadının tüplerinin açılması söz konusu olacağından, çiftlerin doğal yolla gebe kalması sağlanabilir.Tüp bebek uygulaması doğal yollarla gebe kalamayan çiftler açısından bir umut olarak görülmektedir.

21 Temmuz 2014 Saat : 2:32
admin
devamını oku

Tüp bebekte başarısı için..

24834896Tüp bebekte tedavisinde başarıyı arttırmak için pek çok yöntem vardır. Bunları çok kısa şekilde sıralamak gerekirse;

 • Yardımcı yuvalanma yöntemi,
 • Assisted Hatching embryo etrafındaki zarı incelterek embryonun rahim içerisine yapışma şansını arttırma yöntemi,
 • Embryo glue adı verilen embryo yapıştırma yöntemi ,
 • Endometriyal ko-kültür denilen yapay anne rahmi yöntemi,
 • Preimplantasyon genetik tanı yani tüp bebekte genetik tanı yöntemiyle sağlıksız bebeklerin ayıklanarak sağlıklı bebeklerin anne rahmine yerleştirilmesi,
 • Blastokist kültürü ile embryoların 5. Güne kadar geliştirilmesi ve sonrasında transferi,
 • Erkekte hiç spermin bulunmadığı vakalarda miro TESE adı verilen mikroskop altında testis dokularından sperm araştırma yöntemi,
 • Tüplerinde ultrasonografik olarak sıvı tespit edilen hastalarda embryoların rahime tutunma ihtimalini arttırmak amacıyla yapılan tüplerin çıkarılması ameliyatı

  tüp bebekte başarıyı arttıran yöntemlerin başında gelmektedir.

15 Temmuz 2014 Saat : 2:53
admin
devamını oku
Doç. Dr. Selman Laçin
Istanbul Beylikdüzü'nde bulunan Medicana International İstanbul Tüp Bebek Merkezimiz 2008 yılından beri Doktor, Biyolog, Psikolog, Genetik Uzmanı, Hemşire, Koordinatör, Sekreter ve yardımcı personelden oluşan 20 kişilik kadrosuyla çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere hizmet vermekteyiz.

ilgili Bağlantılar

Sitemiz Yandex haberlerde !

Milliyet Sağlık Yazarı

Milliyet Yazarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Selman Laçin

Üreme Sağlığı ve Kısırlık

Tüm Yazıları

Haberler


tüp bebek merkezi Son Yazılar FriendFeed