Doğal Tüp Bebek

yumurta-uyarimTüp Bebek tedavilerinin maddi yükü nedeniyle standart uygulamaların dışında, daha kolay ve ucuz yöntemler de uygulanmaya çalışılmaktadır .

Bunlardan biri de ilaçsız  tüp bebek uygulamasıdır.

Tüp bebek tedavisindeki temel masraflardan birisi yumurta geliştirmek için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar hastadan hastaya değişmektedir. Yüksek dozda ilaç kullanılmasıyla birden fazla yumurta geliştirilen hastalarda, transfer edilebilecek embriyo sayısı artmaktadır. Bu şekilde çoğul gebelik riskini artırmakla beraber, gebelik oranları da artmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada standart tedavi yöntemi olarak yüksek dozda ilaçlar kullanılmaktadır.

Ancak ne kadar yüksek doz kullanılırsa kullanılsın bu tedavi protokollerine iyi cevap vermeyen hasta grupları da vardır. Normal adet gören kadınlarda doğal sikluslarda bir yumurta gelişirken, bu hasta grubunda tüm uğraşımıza ve kullanılan onca ilaca rağmen, bir veya iki yumurtadan fazlası gelişmemektedir. Ayrıca bu yumurtaların kalitesi de genellikle arzu edildiği şekilde iyi olmamaktadır. Sonuçta döllenme oranları düşük kalmakta ve transfer yapılabilen hastalarda elde edilen gebelik oranları da düşük kalmaktadır. Bunlar özellikle menopoza yakın hastalar ile erken yumurtalık yaşlanması olan hastalardır.

25 Temmuz 2014 Saat : 12:46
admin
devamını oku

Tüp bebek tedavisi ne zaman tercih edilmelidir?

icsi-inseminationEşlerin doğal yollarla en az 1 yıl süreyle düzenli olarak ve korunmasız şekilde ilişkiye girmesine rağmen gebeliğin elde edilememesi durumunda, eşlerin öncelikle  kısırlık araştırması yönünden bir uzmana danışması önerilmektedir. Bu aşamada geçecek olan süreç en fazla 2 yıl olmalıdır. Araştırmalarda önce erkeğe yapılan sperm tahliliyle başlanır. Son derece basit bir uygulamayla erkekteki sperm sayısı ve spermlerin kalitesi belirlenebilir. Kadının adet döngüsü sorgulanarak, ultrason yöntemiyle yumurtalıklardaki yumurta rezervine ve rahminin genel durumuna bakılmalıdır. Bu aşamada gerekiyorsa kadının hormon analizleri yapılmalı ve rahim filminin çekilmesi gerekir. Yapılan tetkiklerin sonucunda çiftin hangi yöntemler kullanılarak gebe kalabileceği ve bu yöntemler sonunda bebek sahibi olacağı belirlenmektedir. Çiftlere uygulanan tetkiklerin normal çıkması halinde, çiftlere doğal yollardan bebek sahibi olmaları için 6 ay daha süre tanınabilir. Bu sürenin tanınmasının nedeni, kadına çekilen rahim filmi sırasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı kadının tüplerinin açılması söz konusu olacağından, çiftlerin doğal yolla gebe kalması sağlanabilir.Tüp bebek uygulaması doğal yollarla gebe kalamayan çiftler açısından bir umut olarak görülmektedir.

21 Temmuz 2014 Saat : 2:32
admin
devamını oku

Tüp bebekte başarısı için..

24834896Tüp bebekte tedavisinde başarıyı arttırmak için pek çok yöntem vardır. Bunları çok kısa şekilde sıralamak gerekirse;

 • Yardımcı yuvalanma yöntemi,
 • Assisted Hatching embryo etrafındaki zarı incelterek embryonun rahim içerisine yapışma şansını arttırma yöntemi,
 • Embryo glue adı verilen embryo yapıştırma yöntemi ,
 • Endometriyal ko-kültür denilen yapay anne rahmi yöntemi,
 • Preimplantasyon genetik tanı yani tüp bebekte genetik tanı yöntemiyle sağlıksız bebeklerin ayıklanarak sağlıklı bebeklerin anne rahmine yerleştirilmesi,
 • Blastokist kültürü ile embryoların 5. Güne kadar geliştirilmesi ve sonrasında transferi,
 • Erkekte hiç spermin bulunmadığı vakalarda miro TESE adı verilen mikroskop altında testis dokularından sperm araştırma yöntemi,
 • Tüplerinde ultrasonografik olarak sıvı tespit edilen hastalarda embryoların rahime tutunma ihtimalini arttırmak amacıyla yapılan tüplerin çıkarılması ameliyatı

  tüp bebekte başarıyı arttıran yöntemlerin başında gelmektedir.

15 Temmuz 2014 Saat : 2:53
admin
devamını oku

Kimlere tüp bebek uygulanır?

mother-kissing-baby-87129433012057tHer iki tüpün tıkalı olması durumunda;Bu durumda sperm hücresinin yumurta hücresine ulaşarak dölleme şansı yoktur.

Sperm sayı, hareket veya normal sperm oranının (morfoloji) düşük olması: Bu problemlerin hepsi bir arada yada ayrı ayrı olabilir. Sperm sayı ve hareketliliği normal sınırlarda olan bir hastada normal görünüme sahip sperm yüzdesi normalden az ise yine tüp bebek gerekir.

Rahim içi aşılama ile sonuç alınamayan hastalar: 3 – 4 defa başarısız aşılama denemesi sonrası tüp bebek uygulamasına geçilebilir.
Sebebi açıklanamayan kısırlık durumları: Tüm incelemelere rağmen %20 oranında kısırlığı açıklayacak hiçbir neden bulunamayabilir. Bu durumda özellikle 36 yaş ve üstü kadınlara tüp bebek ön planda düşünülür.

Şiddetli endometriozis : Endometriozis, kadının her ay düzenli adet olmasını sağlayan rahim içi zar dokusunun (endometrium) rahim içi dışında, tüplerde, yumurtalıklarda ve/veya karın içi zarında yerleşmesiyle karakterize bir hastalıktır. Her adet döneminde bu rahim dışı bölgelerde kanamalar olabilir. Bunun sonucunda tüplerde, karın zarında yapışıklıklar, yumurtalıklarda kist oluşabilir. İlerlemiş vakalarda tüp bebek gerekebilir.

Tüp bebek hakkında 

8 Temmuz 2014 Saat : 3:44
admin
devamını oku

Tüp bebekte tedavisi ile sağlıklı bebek

51e0958ed4a2501c7e004e8aGünümüzde genetik hastalıklar ve bebekteki anormallikler gebelik sırasında da tanımlanabilmektedir . Ancak bebekteki bu muhtemel hastalıklar ultrasonografi, amniosentez gibi yöntemler ile gebeliğin en erken ancak dördüncü ayında belirlenebilmekte ve ciddi bir problem saptanması durumunda gebelik 5. ay civarında sonlandırılmaktadır. Bu durum anne ve baba adayını doğal olarak psikolojik ve fiziksel travmaya uğratmaktadır.

Son yıllarda ortaya çıkan genetik bilimindeki gelişmeler henüz gebelik oluşmadan, tüp bebek yöntemleriyle laboratuvar ortamında geliştirilen embriyolar üzerinde genetik inceleme yapılmasına ve seçilmiş olan sağlıklı embriyoların anne adayının rahimine yerleştirilmesine imkan tanımaktadır. Bu yönteme transfer öncesi genetik tanı (Preimplantasyon Genetik Tanı-PGT) adı verilmektedir.

Transfer öncesi genetik tanı, anne ve baba adayından elde edilen yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllendirilmesi sonucu gelişen embriyolardan bir adet hücre alınması ile gerçekleştirilmektedir.

4 Temmuz 2014 Saat : 4:45
admin
devamını oku

Tüp Bebek Uygulamaları Hangi Durumlarda Yapılır?

 erkek-kısırlık-ve-tedavi-yontemleriTüp Bebek Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Rahim kanalları (tüpleri) tıkalı olan kadınlarda
 • Sperm fonksiyonlarının ileri derecede bozuk olduğu durumlarda
 • Endometriozis hastalığı nedeniyle karın içinde yaygın yapışıklıkları olan ve tedavi ile gebelik elde edilemeyen kadınlarda
 • İmmünolojik (bağışıklık sistemini ilgilendiren) İnfertilitede
 • Bazı Hormonal Bozukluklarda
 • Diğer tedavi yöntemleri ile gebelik elde edilememesi durumlarında
 • Sebebi yapılan testlerle açıklanamayan İnfertilitede
 • Kalıtsal bazı hastalıkların embriyo aşamasında teşhis edilerek sağlıklı bir bebek elde etmek amacıyla (tutunma öncesi genetik tanı yöntemleri ile beraber)
 • Tekrarlayan düşükleri olan kadınlarda sağlıklı embriyoların genetik tanı yöntemi ile seçilebilmesi amacıyla
 • Aşılama yöntemi ile birkaç kez uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememişse

26 Haziran 2014 Saat : 3:54
admin
devamını oku

SGK Tüp Bebek Denemesi için artık 2 değil, 3 denemeyi ödeyecek…

24834896Torba yasada yapılan SGK kanunundaki değişiklikle, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisinde deneme sayısını 3 e çıkarılmaktadır.

Böylece artık anne adaylarından alınacak katılım payı

 • ilk denemede %30,
 • ikinci denemede % 25
 • üçüncü denemede %20 oranında alınarak tedavi desteklenecek.

Tüp bebek tedavisinden faydalanabilmek için aranılan şartlarda değişiklik yok…

- Tüp bebek tedavisi için SGK yasasında yer alan;

17 Haziran 2014 Saat : 9:51
admin
devamını oku

ENDOMETRİYOZİS Nedir?

anne_adayi_tupbebek_transferEndometriyozis, rahim iç tabakası olan endometriyumun rahim dışında, özellikle yumurtalıklar, karın iç zarı (periton) ve nadiren vücudun diğer bölgelerinde bulunmasıdır. Yumurtalılarda bulunan endometriyozis kistleri, içeriklerinin kahverengi ve koyu kıvamlı olmasından dolayı çikolata kistleri (endometiyoma) olarak da adlandırılır. Nasıl ki adet görme dönemlerinde rahim iç zarı kanamayla dökülüyorsa, diğer bölgelerdeki odaklarda da adet dönemlerinde kanama ve buna bağlı olarak ağrı gibi belirtiler ortaya çıkar.

Endometriyosisin en önemli belirtileri adet dönemlerinde ağrı, cinsel temas esnasında ağrı ve gebe kalmakta güçlükle karşılaşılmasıdır. Endometriyoz doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Bazı hastalarda hiçbir belirti olmamasına rağmen, sadece gebe kalamama nedeniyle yapılan tetkiklerde ortaya çıkmaktadır.

12 Haziran 2014 Saat : 1:14
admin
devamını oku

Gebelik Aşısı ve tüp bebek tedavisi

tup-bebek-ilacGebelik aşışı olarak bahsi geçen tedavide amaç kadının rahim içinde embriyonun gömülmesini sağlayacak biyolojik maddelerin elde edilmesi ve tüp bebek tedavisinde kullanılmasıdır.

Laboratuarda spermle yumurtanın en iyi şartlarda döllenmesi ve gebelik oluşması sağlanmaktadır.Fakat En iyi embriyo elde edilerek rahim içine konulmasına rağmen her zaman hamilelik oluşmamaktadır. Bunun nedeni olarak genellikle embriyonun rahme tutunmadan önce gelişiminin yavaşlaması, düşük kaliteli embriyo elde edilmesi, embriyonun içindeki genetik bozukluklar, vücudun bağışıklık sisteminin bebeği kabul etmemesi, rahim yapısı veya iç zarı faktörleri olduğu düşünülmektedir. Bazen de yapılan tüm araştırmalara rağmen görünür bir sebep ortaya konulamamaktadır.

3 Haziran 2014 Saat : 3:11
admin
devamını oku

Tüp bebek tedavisinde kalan embriyo ne olacak ?

lab-t13Tüp bebek tedavisinde Transfer sonrası arta kalan embriyo olursa bunlara ne yapılır?

Transfer sonrası arta kalan kaliteli embriyolar dondurularak saklanabilir.

Embryo Dondurma tekniği

ilk olarak embriyo dondurma tekniği  1984’de yapılmıştır. Embriyo dondurma ile çift için bir kez toplanan yumurtalardan birkaç kez transfer yapma şansı olur ve böylelikle gebelik şansı da artmaktadır.

Embriyo dondurma avantajları ?

Kalan iyi kalitede embriyoların da daha sonra değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, çift için daha ekonomik, fiziksel olarak daha az yorucu ve daha kısa zamanda tedavi şansı doğmuş oluyor.

29 Mayıs 2014 Saat : 4:48
admin
devamını oku
Doç. Dr. Selman Laçin
Istanbul Beylikdüzü'nde bulunan Medicana International İstanbul Tüp Bebek Merkezimiz 2008 yılından beri Doktor, Biyolog, Psikolog, Genetik Uzmanı, Hemşire, Koordinatör, Sekreter ve yardımcı personelden oluşan 20 kişilik kadrosuyla çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere hizmet vermekteyiz.

ilgili Bağlantılar

Sitemiz Yandex haberlerde !

Milliyet Sağlık Yazarı

Milliyet Yazarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Selman Laçin

Üreme Sağlığı ve Kısırlık

Tüm Yazıları

Haberler


tüp bebek merkezi Son Yazılar FriendFeed