Kimlere aşılama yapılıyor?

asilama-tedaviTüp bebek tedavi yöntemine başlamadan önce insanlara kısırlık sözcüğü ile gelen ilk tedavi yöntemi tüp bebek oluyor.İkinci bir tedavi yöntemi ise  ise aşılama tedavisidir.

Her iki yöntemde önemli nokta ise kime aşılama tedavisi kime tüp bebek tedavisi yöntemin uygulanacağınadır.

Kısırlığın insan yaşamında giderek yaygınlaşmış olması bazı sebeplerden dolayı ileri yaşta anne olmayı ertelemeleri,değişen yaşam koşulları, çevre kirliliği, stres kısırlığın giderek daha fazla görünen bir sorun olmasına neden oluyor.

Tabi ilk akla gelen sorular; aşılama tedavisi mi ?,  tüp bebek tedavisi mi ?

Kadının doğurganlığının yaşa bağlı olduğu ndan dolayı, 35 yaşının altında bir kadının daha önce kadın hastalıkları nedeniyle ciddi bir ameliyat ya da enfeksiyon geçirmemesi ve erkeğin sperm sorununun olmaması durumunda, düzenli bir ilişkiyle bir ayda gebe kalma olasılığı %25 olabiliyor .

Bu oran, bir yılın sonunda yüzde 85’e ulaşıyor. Bu nedenle, 35 yaşından küçük bir kadına kısırlık tedavisine başlamadan önce bir yıl beklemek gerekiyor.

Fakat yaşı 35 üzerinde ise bekleme süresini 7-8 ay ile sınırlamak mümkündür.

Çocuğu olamadıkları sebebiyle gelen eşlerin doktor tarafından yapılan ilk değerlendirmeleri önem taşıyor. Ayrıntılı bir öykü alımı, muayene, hormon profili, semen analizi ve rahim filmi sonuçlarından sonra elde edilen bilgiler eşlerle paylaşılıyor.

Kadın ya da erkekte bir sorun olmamasına karşın çiftlerin yüzde 15’inin bebek sahibi olammaktadırlar .Görünürde bir nedeni olmayan bu durum,açıklanamayan kısırlık olarak tanımlanıyor. Ancak yapılan testlerde kısırlık nedeni ortaya konmuşsa, tedavi nedene yönelik olarak şekilleniyor.

Kadına ait bir sorun bulunmuyorsa, hekimler için önemli olan erkeğin sperm hareketliliği oluyor. Yapılan semen analizinde toplam ileri doğru hızlı hareketli sperm sayısına bakılıyor. Eğer bu sayı üç milyonun üzerindeyse, çiftin aşılamadaki şansının yüksek olduğu düşünülüyor.

Bu durumda kadının hamile kalma şansı yüzde 15 civarında gerçekleşiyor. Ancak kadının tüplerinden birinin kapalı olması veya yaşının ilerlemiş olması durumlarında başarı şansı azalıyor.

Aşılama tedavisinde  gebe kalma ihtimalinin çok yüksek olduğu düşünülse de, aslında başarı oranı %15 civarındadır.

Süreç hakkında bilgilendirilen çiftler aşılama tedavisi uygulanmasını istiyorsa,

 • Kadın adetin ikinci ya da üçüncü günü muayene ediliyor.
 • Rahminde bir sorun yoksa tıpkı zamanlanmış ilişki yönteminde olduğu gibi hormon iğneleri kullanılarak yumurtalıklar uyarılıyor
 • Yumurta takibi başlıyor
 • 10-12 günlük sürenin ardından yumurta çatlatma iğnesi yapılıyor.
 • 36 saat sonra da laboratuar ortamında hazırlanmış olan spermler rahmin içine yerleştiriliyor. Buradaki amaç, daha hareketli sperm konsantrasyonunun rahim içine yerleştirilerek spermin doğru zamanda yumurtaya yakın bir mesafeye ulaşmasını sağlamak oluyor.

 

12 Kasım 2014 Saat : 10:20
admin
devamını oku

Tüp bebek tedavileri günümüzde neden tercih edilmektedir?

 • Rahim kanalları eğer tıkalı ise ve normal yollardan gebe kalmak mümkün olmamışsakisirlik-yontemi-150x150
 • Sperm üretimi sıkıntılı baba adaylarında ya da spermlerin fonksiyon olarak yetersizliği mevcutsa
 • Çikolata kisti varlığında karın içindeki ileri derece yapışıklıklarda normal yollarla bebek sahibi olunamamışsa
 • Bağışıklık sistemine ilişkin sıkıntılardan dolayı gebelik elde edilemiyorsa
 • Sebebi tam olarak açıklanamayan infertilite vakalarında
 • Kalıtımsal olarak sıkıntılı bebek sahibi olma ihtimali yüksek oranlı çiftlerde
 • Yineleyen düşük olan anne adaylarında
 • Daha önce aşılama tedavisi ile bebek sahibi olunamamışsa tüp bebek gerekli olduğu düşünülebilir.
 • Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı üreme hücrelerinin dondurulması gerekiyorsa ve uygun zamanda gebelik elde edilmesi gerekecekse ( kanser tedavisi üreme hücrelerine etki edeceği için tedavi başlamadan hücrelerin dondurulması istenebilir. Yine erkeklerde cerrahi işlemlerle sperm örneklerine ulaşılmışsa dondurulup ileri tarihte kullanılması gerekebilir. )
 • Ileri yaşta ve doğal formunda gebe kalınamayan çiftlerde tüp bebek tedavileri öne çekilebilir.
31 Ekim 2014 Saat : 4:43
admin
devamını oku

Hidrosalpenks Nedir ? Tüp bebek tedavi öncesi ne yapmak gerekir?

Hidrosalpenks nedirHidrosalpenks ; Tüplerin ucunda oluşan yapışıklıklar sonucu, içinin sıvı ile dolarak şişkin görülmesi durumunna hidrosalpenks denir.

Başlıca nedenleri ;

 • Tüplerin tıkanmasına yol açan enfeksiyon,
 • karın içi yapışıklıklar ve endometriozis gibi her tür durum

  Tanısı; ultrasonografi, histerosalpingografi yani ilaçlı rahim tüp filmi ya da laporoskopi ile konulur.

  Tüp bebek tedavisi başarısını azaltması nedeniyle önem arz etmektedir.

  Son çalışmalar göstermiştir ki; hidrosalpenks varlığı tüp bebek tedavisi uygulanan hastalarda gebe kalma olasılığını düşürmekte, gebe kalan hastalarda ise dış gebelik ya da düşükle sonuçlanma olasılığını arttırmaktadır.

  Tüp bebek tedavisi öncesi hidrosalpenks tanısı alan hastalarda laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemle tüpün alınması (salpenjektomi) ya da tüpün rahimden çıktığı noktadan bağlanması (kornual ligasyon) gebelik şansını arttırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında tüp bebek tedavisi öncesi hidrosalpenks tanısı alan hastalarda cerrahiden kaçınılmaması önemlidir.

27 Ekim 2014 Saat : 12:21
admin
devamını oku

Tüp Bebek Teadavisi Bilinmesi Gerekenler

Tüp bebek tedavisi  gentüp-bebek-uygulamalarıellikle 4 aşamada yapılmaktadır. Yapılan bu aşamalarda her bir aşama, doğru şekilde yapıldığında veya takip edildiğinde diğer aşama için önemlidir. Tüp bebek tedavisini bu aşamaları 4 başlık altında toplayabiliriz.

1) Tüp bebek Tedavisi öncesi  yapılan işlemler

Tüp bebek merkezine ilk dafa başvurulduğunda ilgili doktor, Eşler ile ayrıntılı bir görüşme yaparak daha önceki olan hastalıklar, yapılan tetkikler ve tedaviler hakkında bilgiler edinmektedir.Tedavi sürecinin doğru şekilde planlanabilmesi için en önemli aşamayı oluşturmaktadır.

Yapılan önemli bir sorun eşlerin bazı konuları veya soruları kendilerince önemsiz gördüklerinden dolayı doktoru ile paylaşma gereği duymamalarıdırlar.Halbu ki detay veya önemsiz gibi görünen pek çok konu tedavi açısından son derece önemlidir  doktora aktarılması gereken bilgilerin eşler tarafından önem derecelendirmesi yapılmadan aktarılmalıdır.

Aşağıda Tüp bebek tedavisinde icsi işlemi yapılırken videosu bulunmaktadır ;

16 Ekim 2014 Saat : 12:08
admin
devamını oku

2014 yılında Tüp bebek tedavisinde hangi noktadayız ?

neredeyizGünümüzde Tüp bebek tedavileri teknolojik gelişmelere paralel olarak hayranlık uyandıracak seviyeye ulaşmıştır.

Belkide çok yakın bir gelecekte çocuğu olmayan çiftlerin sayısı hemen hemen sıfıra inebilecektir.Önümüzdeki yıllara baktığımızda özellikle genetik konusunda moleküler genetik konusunda gelişmelerin gerçekten bu konuda çocuğu olmayan çiftlerin kesin çözümler sunacağına biz de yürekten inanıyoruz.

Tüp bebek labaratuvarlarında kalite kontrol sistemleri de gerçekten çok iyi düzeylere ulaşmıştır.canlıların oluşturulduğu yani sperm ve yumurtanın birleştirilmesine dayanan tüp bebek yöntemi bu gün sonderece otomatize edilmiş cihazlarla takip altında izlenmekte ve yürütülmektedir.

Embryoların izlenmesi artık gülük olarak değil saatlik hatta dakikalık takipler şeklinde yapılmakta kaliteli kalitesiz embryo ayrımı son derece net olarak ortaya koyulabilmekte, embryoların ortama salgıladıkları metabolikler detaylı olarak incelenebilmekte ve embryoların tüm kromozaomları detaylı olarak değerlendirilmektedir.Dolayısıla , bebeğin ana rahmine tutunmasının öündeki engeller artık yavaş yavaş aşılmaya başlanmıştır.

Denilebilir ki 3 defa tüp bebek denemesi yaptığımız zaman artık %85-90 lara varan bir başarı oranı çiftlere sunabilmekteyiz.

10 Ekim 2014 Saat : 3:45
admin
devamını oku

Başlıca İnfertilite Nedenleri nelerdir?

kadin-infertiliteİnfertilite nedenleri genel olarak erkek ve kadınlar arasında eşit oranda paylaşılmıştır. Erkeklerde sperm sayısının ve hareketinin azalması yada spermin yapısal problemleri, kadınalardadüzensiz yumurtlama, fallop tüplerinin tıkanıklığı ya da yapışıklığı, endometriozis, rahim içinde gelişen myom yada büyük polipler fertilite problemlerine yol açabilir.

Tiroid bozuklukları, epilepsi gibi bazı tıbbi hastalıklar, şişmanlık, aşırı sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerde kadın fertilitesini üzerinde ettkili başlıca hususlardır. Bazen doğurganlık birden fazla faktöre bağlı azalırken bazende infertiliteye hiçbir neden bulunamayabilmektedir. Sperm problemleri yumurtalıklarda spermin oluşması ile ilgili sorunlara bağlı olabileceği gibi spermi yumurtalıklardan taşıyan kanalların tıkanıklığına, sertleşme ve boşalma problemlerine bağlı olabilir. Yumurtalıkları ve kanalları tutan bir mikrobik hastalık, bazı ilaç tedavileri, geçirilmiş kanser tedavileri, inmemiş yumurtalık, travma, şeker hastalığı, aşırı sigara yada alkol tüketimi gibi faktörlerde erkek infertilitesine yol açabilmektedir.

 Yapılan Testler

30 Eylül 2014 Saat : 2:40
admin
devamını oku

BPA’nın tüp bebekte döllenme oranına etkisi

bpa-tupbebekBPA ; ABD, Almanya ve Japonya’da yapılan iki araştırma Bisfenol A (BPA)’nın tüp bebek tedavisinde döllenme oranlarını azalttığı saptandı.

Kimyasal bir madde olan BPA günümüzde özellikle plastik, naylon, polyester ve PVC gibi maddelerin üretilmesinde etkin rol oynamaktadır. ABD’ de 8 milyar dolarlık bir endüstriyi oluşturduğunu belirterek bu konuda toplum olarak dikkatli olunması gerekir.

Günlük hayatta kullanılan tüm noktalara giren len plastik kap ve teneke kutuların içerisinde, mikro dalga fırınlarda ısıtılan dondurulmuş yiyecekler bulunur. (Bisfenol A) BPA özellikle sert şeffaf polikarbonat bulunan bir bileşiktir.
Amerika, Almanya, Japonya yapılan bilimsel araştırmalarda BPA’nın tüp bebekte döllenme oranını düşürdüğünü saptanmıştır. Özellikle tüp bebekte tedaviye cevap vermeyen ya da zor veren durumlarda idrarda yapılan tahlillerde BPA oranları iki kat daha fazla bulunmuştur.

29 Eylül 2014 Saat : 4:43
admin
devamını oku

Polikistik Over Sendromu ve Gebelik

polikistik overPolikistik Over  anlamı “Çok sayıda kist içeren yumurtalık dokusu anlamına gelmektedir”

Polikistik Over Sendromu (PCOS) ilk defa 1935 yılında Stein ve Leventhal tarafından adet düzensizliği, şişmanlık ve erkek tipi tüylenme olarak belirtilmiştir. Stein ve Leventhal adet düzensizliği olan kadınlardan birkaçına teşhis amacıyla yumurtalıklardan parçalar aldıktan sonra bu kadınların adet olduklarını görmüşlerdir.

Polikistik overli Yedi kadının yumurtalıklarının %50 veya %75 ‘ini çıkardıktan sonra bu kadınların adetlerinin düzeldiğini, ikisinin de gebe kaldığını görmüşlerdir.

Polikistik over (PCO) ve Polikistik over sendromu (PCOS) farklı kavramlardır.Genellikle bu iki kavran karıştırılmaktadır.

PCO (Polikistik over)da kadının ultrasonografik olarak yumurtalıklarda inci kolyesi gibi dizili 2-8 mm çapında 10-15 in üzerinde küçük yumurta keselerinin olmasıdır.

PCOS (Polikistik Over Sendromu)’da ise PCO (Polikistik over) ile birlikte adet düzensizliği, şişmanlık, tüylenme ve kısırlık gibi belirtileri de kapsayan hormonal bir bozukluktur.

PCOS belirtileri kadınlarda farklılık göstermektedir. Doktora başvuran kadınlarda tüylenme, şişmanlık ve adet düzensizliği gibi belirtileri bulunurken sadece PCO bulunan kadınlarda vardır. Tüylenme olmayan ve adetleri düzenli kadınlarda da PCO (Polikistik over) bulunabilmektedir.

PKOS neden oluşur?
Hastalığın ortaya çıkışı tam kısır döngüye benzer. LH hormonundaki artış yumurtalıklarda erkeklik hormonu yapımını arttırır. Bunun sonucunda salgılanan erkeklik hormonları (androjenler) yağ dokusunda östrojene dönüşür. Son aşamada östrojen dönüşte LH üretimini yeniden arttırır. Bu kısır döngü kilo kaybı veya yumurtalıkların baskılanması gibi etkenlerle kırılabilir. Yine kilo fazlalığına bağlı olarak insüline karşı bir direnç ortaya çıkar ve neticede hormonal denge bozularak yine bu kısır döngü elde edilir.

PCOS in görülen diğer belirtileri:

 • Yağlı cilt
 • Yüksek kolesterol
 • Kepekli saç derisi
 • İnsülin direncinden dolayı ortaya çıkan Obezite (şişmanlık)
 • Ciltte kahverengi lekelenmeler
 • Gebe kalamama
 • Yorgunluk
 • Yüksek kan basıncı
23 Eylül 2014 Saat : 10:41
admin
devamını oku

Tekrar tüp bebek tedavisi olacak eşlerin psikolojileri

tupbebek psikolojisiEşler anne ve baba üzere kendilerini hazır hissediyor olmalarına rağmen çocuk sahibi olamıyorlarsa, bu durumda birbirlerine karşı son derece iyi ve anlayışlı olamaları gerekir.

Tüp bebek tedavi sırasında kimi zaman tüp bebek tedavisi başarısızlıkları ile karşılaşılabilmektedir ve bu durum evliliklerde sıkıntılı dönemler yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple tüp bebek tedavisi görürken özellikle erkeklerin kadına karşı son derece anlayışlı ve iyi davranmaları gerekmektedir.

Yapılana ilk tedavinin başarısız olması, çiftleri üzebilir ve kendilerini çaresiz hissetmelerine sebep olabilir. Bu nedenle eşler arasında stres nedeniyle tartışmalar yaşanabilmektedir.

Tekrar yapılan tüp bebek tedavisi , çiftlerin mutlaka birbirlerine karşı açık bir şekilde hislerini anlatabilmeleri, duygularını ifade edebilmeleri ve birbirlerine destek olmayı başarabilmeleri gerekmektedir. Eğer ilk tedavinin uygulandığı tedavi merkezi ile ilgili olarak sıkıntılar yaşanıyorsa ve çiftler güvensizlik duyuyorlarsa mutlaka bu durumu doktoru ile konuşmalı, gerekli olduğu takdirde yeni bir tüp bebek merkezi arayışına kendilerine en iyi tedavi hizmetinin sunulacağına inandıkları bir tüp bebek  tedavi merkezini tercih etmelidirler.

Tüp bebek tedavisi olan eşler, genellikle karamsarlığa kapılma eğiliminde olabilmektedirler ve bu durum ilerlerse mutlaka psikolojik olarak bir uzmandan destek almaları yararlıdır. Tüp bebek tedavisinde özelikle kadının psikoloji, stressiz olması tedavinin olumlu sonuçlanmasında yüksek oranda etkisi vardır.

18 Eylül 2014 Saat : 2:28
admin
devamını oku

Torba kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Bkmk4HcCUAA-HtGTorba kanun tasarısı görüşmeleri T.B. M.M’inde kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasada tüp bebek ile ilgili düzenlemeler de yer aldı.

BAZI ŞARTLARDAN MUAF OLANLAR

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un kapsamına girenler, tüp bebek tedavisinde verilecek destek için aranan,

Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama” ve “En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma” şartlarından muaf olacak.

Kanuna göre bu kişiler; iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetler mensupları, MİT mensupları, çarşı, mahalle ve kır bekçileri, orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurları; güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcıları, güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirleri; ceza ve tutuk evlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personel; güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; iç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş kişiler; devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri ile bunların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinden oluşuyor.

12 Eylül 2014 Saat : 11:50
admin
devamını oku
Doç. Dr. Selman Laçin
Istanbul Beylikdüzü'nde bulunan Medicana International İstanbul Tüp Bebek Merkezimiz 2008 yılından beri Doktor, Biyolog, Psikolog, Genetik Uzmanı, Hemşire, Koordinatör, Sekreter ve yardımcı personelden oluşan 20 kişilik kadrosuyla çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere hizmet vermekteyiz.

ilgili Bağlantılar

Sitemiz Yandex haberlerde !

Milliyet Sağlık Yazarı

Milliyet Yazarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Selman Laçin

Üreme Sağlığı ve Kısırlık

Tüm Yazıları

Haberler


tüp bebek merkezi Son Yazılar FriendFeed